fredag 8. januar 2016

Post 4. Brannstasjonen - Byvandring 1985-2015

Kvartal 30 til venstre inneholder det tidligere meieriet & dagens brannstasjon.

Bodin meieri ble etablert i 1916 & gjenoppbygd på vestre del av kvartalet i 1948. Meieriet ble nedlagt 17. mars 2006. Bøndenes samvirkebedrifter står ikke tilbake for å rasjonalisere & strukturere, bare de tjener penger på dette. Melka vi drikker her i byen kommer fra meieriene i Harstad, Sandnessjøen & Røros.

Brannstasjonen i Bodø – i dag Salten Brann IKS – ble reist på østre del av kvartalet & tatt i bruk i 1949. Slik Bodø kommune har utviklet seg ligger stasjonen litt uhensiktsmessig plassert i forhold til gatestrukturen & bosettingsmønsteret. Nå (i 2015) er det under bygging en ny[1] brannstasjon & felles nødsentral på Albertmyra, rett sør for City Nord.

I februar 2015 ble hele kvartal 30 solgt for 62 mill kr til utbyggere. For øvrig de samme som bebygde østre skolepark. Planene er «å utvikle eiendommen i 7 etasjer med 160 leiligheter, næringsareal på gateplan & parkering i underetasjen». Det ska bo folk i byen, byen den treng folk …

Da Bodø ble gjenoppbygd etter krigen ble planene for gater & byrom laget av arkitekt Sverre Pedersen i «Brente Steders Regulering». Et grunnleggende prinsipp var byen & gatan skulle spille på lag med naturen, mot et fjell eller mot hav. Børtindgata & Sandhorngata i Østbyen har navnene sine fra fjellene vi kunne se fra gata. I Bankgata[2] så vi mot Landegode i nord & Børvasstindan i sør. Mens vi går nedover mot Storgata retter vi blikket mot nord. Utsikta mot Landegode forsvant i 2009 da det nye NAV-bygget i Sjøgata sto ferdig. Egentlig skulle det ikke bli så stort, men en «mindre administrativ omregulering» forlenget NAV flere meter mot vest. To år etterpå kom Luftfartstilsynets (2011) moderne kontorbygg bak & enda høyere.

- - - - -
Gå nedover Bankgata & til venstre i Storgata. Stopp der gågata begynner på post 5, Øvre gågate (i Storgata). Klikk her.


Disposisjon & oversikt over stasjonene på byvandringa 1985-2015 finner du her. 
 - - - - - 
[1] Finansiert gjennom OPS – bygges & eies av private i 25 år, mens kommunen betaler husleie.
[2] Norges Banks første filial (1875) lå i Bankgata 3, krysset Storgata/Bankgata, der plenen utenfor Husfliden (Monty) er i dag. Derav gatenavnet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar