tirsdag 19. januar 2010

Sølvsteinen

Fisket samene ? Ottar beretter i 890 at han bodde "nordligst av alle nordmenn". Han sa at han bodde på nordkanten av landet (...) nordenfor var landet øde bortsett fra at finnene her & der holdt til for å drive jakt & for å fiske i sjøen om vinteren.

Med finner mente Ottar samene, de fisket også. Årboka for Evenes - Fimbul nr 27 - beskriver en samisk offerstein ved sjøen. Når samene dro forbi på fisket, æret de steinen med
knebøy. Når de var på vei hjemover fra Lofotfisket stoppet de & smurte fiskeblod & lever på Sølvsteinen.

De skal også ha stukket tobakk inn i sprekker & revner. Det var deres takk for det gode fisket de hadde deltatt i .

Sølvsteinen er beskrevet i major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742–1745 & av etnograf Just Qvigstad (1853-1957) i skriftet Lappische Opfersteine und heilige Berge in Norwegen, 1926.

Sølvsteinen er et automatisk fredet samisk kulturminne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar